Инфо

Портал МЛАДИ СУ ЗАКОН је национални омладински портал који пружа свакоднене вести о активностима, позивима, конкурсима, обукама, тренинзима, стипендијама, могућностима за студијска путовања у земљи и иностранству и другим занимљивим садржајима који доприносе квалитетнијем животу младих у Србији кроз активности Министарства омладине и спорта, Фонда за младе таленте и канцеларија за младе широм Србије...АкТИвирај се и ТИ!