Образовање

Драги наши млади, основни начело нашег образовног система је “Образовање за све”!

Образовање мора да буде доступно свима без дискриминације на основу неког личног својства. Младост и јесте период стицања знања и вештина кроз различите облике учења. С обзиром да су млади у Р. Србији све особе од 15 до 30 година, када говоримо о образовању пре свега мислимо/можемо говорити о средњем и високом образовању.

Но, вратимо се за кратко на почетак...

Шта је то образовање?

Образовање можемо дефинисати као процес у коме појединци стичу и усвајају знања, граде и формирају навике, развијају сазнајне способности...

Систем образовања је најважнији елеменат животне и развојне инфраструктуре сваког појединца, друштва и државе јер његов укупан ефекат одређује обим, квалитет и ефекте изградње и коришћења свих других система и ресурса, као и укупан квалитет живота и развојне потенцијале појединаца и заједнице. 

Мисија система образовања у Републици Србији у 21. веку је да осигура основни темељ живота и развоја сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању. (Стратегија развоја образовања у Р. Србији до 2020. године)

Дакле, сада кад смо дефинисали систем образовања, можемо говорити о видовима образовања.

Разликујемо…

Формално образовање

Неформално образовање

У оквиру формалног образовања, имате више степена 

Крећете од основног, преко средњег, па уколико сте заинтересовани, настављате даље са високим образовањем!

Да сумирамо:

  • ОСНОВНО

  • СРЕДЊЕ

  • ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ

Шта је заједничко свима њима?

РАВНОПРАВНОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА.

 Шта то значи?

То значи да сви ви, млади, имате право на једнак третман и једнаке прилике да се школујете.

Поред формалног система образовања, шта се још од вас очекује? Можда је боље рећи, шта још можете да радите?

Па, можете да стичете различите вештине и знања кроз различите облике неформалног образовања.

Неформално образовање подразумева различите организоване активности које су прилагођене младима, а нису део формалног система образовања.

Најважнија карактеристика неформалног образовања је да је свака активност прилагођена вама МЛАДИМА и заснована на вашим потребама.

А, за крај, корисни предлози/портали које сматрамо да бисте требали да посетите и информишете се:

Најпре, сајт Министарства просвете, науке, технолошког развој!

http://www.mpn.gov.rs/prosveta

Информације о развоју каријере, студирању и стипендијама за студирање

http://dositeja.fondmt.rs/ 

http://karijera.bos.rs/

www.mingl.rs 

http://master.rs/

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/ 

http://najstudent.com/

http://www.findamasters.com/

http://www.scholarshipnet.info/

http://www.mastersportal.eu/

http://eacea.ec.europa.eu/ 

Информације о семинарима, обукама, праксама и стажирању

http://infocentar.org.rs/

http://www.portalmladi.com/

http://www.infuzija.org/

http://www.kancelarijazamlade.rs

http://www.mladiuakciji.rs/o_programu.php

http://www.youth.rs/

http://infocentar.gradjanske.org/

Информације о путовањима и студентским камповима

http://www.mis.org.rs/

http://www.gpa.rs/ 

Информације о запошљавању

http://poslovi.infostud.com/

http://www.nsz.gov.rs/

Информације о култури, спорту и забави

http://www.studentskisvet.com/

http://www.yc.rs/