Усвојен правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања, усвојен 19. јуна 2019. године, значајно доприноси успостављању јединственог система квалитета у области каријерног вођења и саветовања. Усвајањем стандарда пружа се основа за планирање, развој и евалуацију услуга каријерног вођења и саветовања које пружају организације у области образовања, запошљавања, социјалне заштите и омладинске политике за појединце различитих узраста.

Стандарди су описани у четири области:

  • Стандарди вештина управљања каријером дефинишу кључне области личног и професионалног развоја и, у оквиру њих, компетенције појединаца у области откривања и разумевања себе, сагледавања могућности света рада и образовања и креирања каријере, као и исходе ових компетенција.
  • Стандарди компетенција каријерних практичара/ки представљају основне смернице запосленима и организацијама које остварују програме и услуге каријерног вођења у погледу етичких принципа и начела као предуслова за рад практичара у области саветовања, информисања и образовања за каријеру.
  • Стандарди организације услуга каријерног вођења подразумевају услове, захтеве и принципе на којима се заснива квалитет пружања услуга са аспекта организације.
  • Стандарди програма каријерног вођења подразумевају структурални оквир за развој и спровођење услуга и активности у одређеној организацији.

Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а у сарадњи са Београдском отвореном школом, Euroguidance центром и GIZ пројектом, реализовао је процес развоја стандарда услуга каријерног вођења и саветовања. Радна група је обухватала представнике/це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства омладине и спорта, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Савета за стручно образовање и образовање одраслих, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Националне службе за запошљавање, Привредне коморе Србије, Универзитета у Београду, средњих стручних школа и организација цивилног друштва.

Правилник можете пронаћи на https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/828f5355-f5dc-42dd-a088-f0fb4ff84b79

23. јул 2019.

Ко је на вези

Ко је на мрежи: 167 гостију и нема пријављених чланова