Сарадња са локалним властима и подршка у имплементацији Препорука Ентер! Пројекта

Одсек за младе Савета Европе упутио je позив локалним и регионалним властима да осмисле и реализују специфичне активности, или пројекте, који доприносе имплементацији Препорука Ентер! Пројекта с обзиром да локалне власти имају веома важну улогу у олакшавању приступа социјалним правима за младе из неповољних средина и побољшање њиховог положаја,

Комитет министара Савета Европе усвојио је 2015. године Ентер! Препоруке које треба спровести како би се младима из недовољно развијених средина, оних који су у ризику од сиромаштва, дискриминације или социјалног искључивања, омогућио већи приступ социјалним правима, те створили једнаки услови за развијање знања, вештина и компетенција.

Мере подршке коју пружа Савет Европе кроз имплементацијупројекта, укључују, између осталог, преношење стручности и искуства; институционалну и/ или образовну подршку; изградњу капацитета; могућности за умрежавање и вршњачко учење.

Локалне или регионалне власти, или њихови партнери заинтересовани за партнерство са Саветом Европе, могу поднети захтев за учешће у пројекту до 31. августа 2018.

Више информација и детаља о програму се налази на следећем линку: https://www.coe.int/en/web/enter/cooperation-with-local-authorities

Ко је на вези

Ко је на мрежи: 19 гостију и нема пријављених чланова