Други круг конкурса за програме и пројекте у областима омладинског сектора

У складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину, Министарство омладине и спорта  објављује други круг конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2014. години који су намењени удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима.

Министарство омладине и спорта позива све заинтересоване партнере из цивилног сектора да се пријаве. Подсећамо да је услов за доделу средстава из државног буџета намењених остваривању јавног интереса у референтној области, удружењима младих, удружењима за младе и савезима да су уписана у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, коју води Министарство омладине и спорта у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

 
РАСПИСАНИ СУ СЛЕДЕЋИ КОНКУРСИ
ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА 
ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:


1. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе

Рок за достављање предлога пројеката је 16. мај 2014. године. 
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

2. Конкурс за за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе

Рок за достављање предлога пројеката је 16. мај 2014. године.
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

3. Kонкурс за реализaцију и афирмисање међународне сарадње у областима омладинског сектора и суфинансирање програма и пројеката који се суфинансирају из средстава ИПА фондова и средстава других међународних донатора

Рок за достављање предлога пројеката је 12. мај 2014. године.
Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на конкурсима 1 и 2 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Право учешћа на конкурсу 3 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта; као и задужбине и фондације, основане у смислу Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10), које у свом статуту, поред осталог, имају препознат као општекорисни циљ и активности везане за бригу о младима, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси:

www.mos.gov.rs

а може се преузети и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 33 19
 
или путем електронске поште на адресу:

Ко је на вези

Ко је на мрежи: 16 гостију и нема пријављених чланова