Млади у Србији активни

По извешају САЛТО Ресурс центра за Југоисточну Европу за програм Европске уније „Млади у акцији“, сваки трећи пројекат одобрен у оквиру овог програма на Балкану укључио је младе из Србије.

Организације из Србије су активни носиоци пројеката у оквиру програма „Млади у акцији“. У 900 пројеката оне су биле и врло активни партнери другим организацијама са Балкана и Европске уније, што значи да је око 3.600 младих боравило ван граница Србије на размени, тернингу, ЕВС-у или некој обуци или усавршсавању.

У периоду од 2009. до 2012. године скоро 200 удружења младих, удружења које се баве младима и канцеларија за младе из Србије реализовало је пројекте у оквиру програма „Млади у акцији“. Одржано је више од 60 локалних, регионалних и националних тренинга, семинара, радионица и инфо дана широм Србије, на којима је обучено више од 800 организација, канцеларија за младе и представника/ица општина из Србије о томе како могу да користе програм и информисано је више од 80.000 младих, о томе шта тај програм нуди младима.

Пројекти који се реализују у оквиру овог програма подстичу различите нивое сарадње младих из Србије са њиховим вршњацима из балкаснких и земаља ЕУ, пружају им прилике за интеркултурално учење, постичу предузетништво и запошљавање младих, промовишу волонтеризам, унапређују свест о значају одрживог развоја и вештине очувања животне средине, раде на инклузији рањивих група младих, утичу на повећање нивоа информисаности младих о могућностима даљег усавршавања и сл.

Министарство омладине и спорта наставиће током 2013. године спровођење започетих активности на пољу пружања подршке за остваривање мобилности младих у Србији.

Ко је на вези

Ко је на мрежи: 7 гостију и нема пријављених чланова