Обавештење координаторима Канцеларија за младе

Министарство омладине и спорта
 
обавештава све заинтересоване координаторе канцеларија за младе да је објављен Позив за пријављивање кандидата за чланство у Савету за младе из реда представника Канцеларија за младе

Сходно члану 16. Закона о младима („Службени гласник РС“ број 50/11) Влада Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове омладине, образује Савет за младе као саветодавно тело које подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њено унапређивање.

Савет за младе чине представници органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе, покрајинског органа управе надлежног за питања младих, удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, канцеларија за младе, заједнички представник националних савета националних мањина и угледни стручњаци. Најмање једну трећину чланова Савета чине представници младих из реда удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

Ради утврђивања предлога за два кандидата из реда канцеларија за младе за чланство у Савет за младе Владе РС, на иницијативу Министарства омладине и спорта, расписан је позив 14. фебруара 2013. године и упућен на електронску пошту свих координатора КЗМ у Србији.

Министарство омладине и спорта ће утврдити коначан предлог кандидата који ће предложити Влади за чланство у Савету за младе.

У позиву је наведено да сви заинтересовани кандидати треба да доставе:

1. Биографију (ЦВ)

2. Писане препоруке релевантних организација

3. Највећа професионална достигнућа у раду

Документација се доставља члановима Комисије коју је изабрало Председништво Националне асоцијације КЗМ. Министарство омладине и спорта позива све заинтересоване координаторе КЗМ, без обзира да ли су у чланству Националне асоцијације КЗМ или не, да се пријаве на позив, који је отворен до 28. фебруара 2013 године.

Ко је на вези

Ко је на мрежи: 2 гостију и нема пријављених чланова