ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТАЈУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ/ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У САВЕТУ ЗА МЛАДЕ ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА И ИЗ РЕДА ИСТАКНУТИХ СТРУЧЊАКА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА на основу решења министра омладине и спорта бр. 119-01-41/2012-04 од 10. јуна 2013. године објављује обавештење о делимичном поништају Јавног позива за предлагање/пријављивање кандидата за чланство у Савету за младе из реда представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и из реда истакнутих стручњака.

1. Обуставља се поступак избора кандидата за чланство у Савету за младе из реда представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и поништава Јавни позив за предлагање/пријављивање кандидата за чланство у Савету за младе из реда представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и из реда истакнутих стручњака, објављен у дневном листу „Политика“ 25. фебруара 2013. године, у делу који се односи на предлагање/пријављивање кандидата из реда представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

У осталом делу који се односи на пријављивање кандидата из реда истакнутих стручњака, Јавни позив за предлагање/пријављивање кандидата за чланство у Савету за младе из реда представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза од 25. фебруара 2013. године, остаје на снази.

2. Кандидатима који су поднели пријаве на Јавни позив из тачке 1. став 1. овог обавештења, биће враћена документација коју су поднели уз пријаву.

Ко је на вези

Ко је на мрежи: 8 гостију и нема пријављених чланова