ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ/ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У САВЕТУ ЗА МЛАДЕ ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА у складу са чланом 16. Закона о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11),

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ/ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНСТВО У САВЕТУ ЗА МЛАДЕ ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА УДРУЖЕЊА МЛАДИХ, УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ И ЊИХОВИХ САВЕЗА

 1. O Савету за младе

 Сходно члану 16. Закона о младима („Службени гласник РС“ број 50/11) Влада Републике Србије, на предлог министарства надлежног за послове омладине, образује Савет за младе као саветодавно тело које подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њено унапређивање.

Савет за младе чине представници органа државне управе у чијем су делокругу области од интереса за младе, покрајинског органа управе надлежног за питања младих, удружења младих, удружења за младе и њихових савеза, канцеларија за младе, заједнички представник националних савета националних мањина и угледни стручњаци. Најмање једну трећину чланова Савета чине представници младих из реда удружења младих, удружења за младе и њихових савеза.

2. Циљ расписивања јавног позива:

 Јавни позив расписује се ради одређивања представника удружења младих, удружења за младе и њихових савеза које ће Министарство омладине и спорта, у складу са одговарајућим законским овлашћењима, предложити Влади за чланство у Савету за младе.

3. Услови и критеријуми за избор:

Предложени кандидати морају бити узраста од 15 до 30 година (елиминаторни услов). Чланство представника младих из реда удружења и савеза у Савету за младе престаје даном навршења тридесете године живота. Упражњено место биће попуњено у складу са одредбама Закона о младима.

Приликом одлучивања о избору кандидата узимају се у обзир следећи критеријуми:

1) активно учествовање у креирању и спровођењу омладинске политике на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу;

2) учествовање у креирању и спровођењу пројеката усмерених на остваривање циљева дефинисаних у оквиру Националне стратегије за младе („Службени гласник РС“ број 55/08);

3) разлози из којих се удружење/савез определило да предложи кандидата за члана Савета (наводе се у мотивационом писму удружења/савеза);

4) препоруке удружења/савеза различитих од удружења/савеза које предлаже кандидата.

4. Процес аплицирања:

На јавни позив могу да се пријаве регистрована удружења и савези који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза која се води при Министарству.

Заинтересована удружења/савези за своје кандидате подносе Пријаву ( преузимање документа кликом на "Пријаву") , која се може преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, на адреси: www.mos.gov.rs, као и на адреси омладинског интернет портала: www.zamislizivot.org. Једно удружење/савез може учествовати у подношењу предлога/пријаве само за једног кандидата.

Уз Пријаву се подноси следећа документација:

1) мотивационо писмо предложеног кандидата (у писму треба описати начин на који кандидат жели и сматра да може да допринесе раду Савета);

2) мотивационо писмо удружења/савеза (у писму треба навести разлоге из којих се удружење/савез определило да предложи кандидата за члана Савета);

3) биографија (CV) предложеног кандидата;

4) дипломе, сертификати, потврде и други докази за наводе који су садржани у радној биографији (довољно је поднети неоверене фотокопије)

5) писма препоруке удружења/савеза различитих од удружења/савеза које предлаже кандидата (уколико их кандидат поседује).

Пријаве се подносе на адресу:

Министарство омладине и спорта

Булевар Михаила Пупина 2

11070 Нови Београд

са назнаком: За јавни позив – именовање чланова Савет за младе.

Рок за подношење Пријава: 25. јун 2013. године

Лица задужена за давање информација: Милица Баста и Марија Петронијевић (011/311-7164, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. ).

НАПОМЕНА: За чланство и рад у Савету за младе не исплаћује се накнада.

Ко је на вези

Ко је на мрежи: 9 гостију и нема пријављених чланова