Објава резултата конкурса за омладинске волонтерске пројекте за друге четири групе округа

У оквиру овогодишњег програма МЛАДИ СУ ЗАКОН Министарства омладине и спорта, Ресурс центри за: 1) Моравички, Мачвански и Колубарски округ, 2) Златиборски, Рашки округ и територију Косова и Метохије, 3) Подунавски, Шумадијски и Поморавски округ и 4) Средњобанатски, Јужнобанатски и Београдски округ, у сарадњи са партнерима и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта објављују резултате Конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих:

1. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Моравичком, Мачванском и Колубарском округу - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА
2. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Златиборском и Рашком округу и на територији Косова и Метохије - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА
3. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Подунавском, Шумадијском и Поморавском округу - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА
4. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Средњебанатском, Јужнобанатском и Београдском округу - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА

У жељи да омогуће квалитетнији живот вршњацима, младима, али и другим суграђанима у својој локалној заједници, удружења младих и неформалне омладинске групе реализоваће одабране омладинске волонтерске пројекте у периоду од 12. септембра до 31. децембра 2015. године, на следеће теме:
• уређивање јавних простора у којима млади проводе слободно време и/или организовање активности за младе у тим просторима;
• учествовање у акцијама заштите животне средине;
• промовисање међугенерацијске сарадње;
• промовисање разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе;
• промовисање здравих и безбедних стилова живота;
• промовисање солидарности и хуманости.

Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским волонтерским групама ће бити обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центара.

Средства за финансирање 80 одабраних омладинских волонтерских пројеката у поменутим окрузима у укупном износу од скоро 5,5 милиона динара обезебеђена су кроз Јавни позив Министарства омладине и спорта Републике Србије за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе.

Резултате конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих за преостале групе округа: 1) Браничевски, Борски и Зајечарски округ, 2) Јабланички, Пиротски и Пчињски округ, 3) Нишавски, Расински и Топлички округ и 4) Западнобачки, Севернобачки, Севернобанатски, Јужнобачки и Сремски округ који су објављени 12. августа, можете погледати овде.

Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је национални програм Министарства омладине и спорта који има за циљ подстицање активизма, волонтирања и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме живе. До сада, од 2010. године када је покренут (за шест година његове реализације), финансирано је 1095 омладинских волонтерских пројеката реализованих од стране удружења младих и неформалних омладинских група уз стручну и техничку подршку Ресурс центара широм Србије, у износу од скоро 75 милиона динара.

Министарство омладине и спорта честита свим одабраним волонтерским групама и жели успешну реализацију омладинских волонтерских пројеката!