Објава резултата конкурса за омладинске волонтерске пројекте за прве четири групе

У оквиру овогодишњег програма МЛАДИ СУ ЗАКОН Министарства омладине и спорта, Ресурс центри за: 1) браничевски, борски и зајечарски округ, 2) јабланички, пиротски и пчињски округ, 3) нишавски, расински и топлички округ и 4) западнобачки, севернобачки, севернобанатски, јужнобачки и сремски округ, у сарадњи са партнерима и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта објављују резултате Конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих:

  1. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Браничевском, Борском и Зајечарском округу - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА

  2. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Јабланичком, Пиротском и Пчињском округу - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА

  3. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Нишавском, Расинском и Топличком округу - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА

  4. Списак волонтерских група чији ће омладински волонтерски пројекти бити финансирани и реализовани у Западнобачком, Севернобачком, Севернобанатском, Јужнобачком и Сремском округу - ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТА

У жељи да омогуће квалитетнији живот вршњацима,  младима, али и другим суграђанима у својој локалној заједници, удружења младих и неформалне омладинске групе реализоваће одабране омладинске волонтерске пројекте у периоду од 12. августа до 31. октобра 2015. године, на следеће теме:

  • уређивање јавних простора у којима млади проводе слободно времеи/или организовање активности за младе у тим просторима;

  • учествовање у акцијама заштите животне средине;

  • промовисање међугенерацијске сарадње;

  • промовисање разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе;

  • промовисање здравих и безбедних стилова живота;

  • промовисање солидарностии хуманости.

Свим одабраним удружењима младих и неформалним омладинским волонтерским групама ће бити обезбеђена техничко-стручна и финансијска подршка од стране Ресурс центара.

Средства за финансирање 85 одабраних омладинских волонтерских пројеката у поменутим окрузима у укупном износу од скоро 5,5 милиона динара обезебеђена су кроз Јавни позив Министарства омладине и спорта Републике Србије за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе.

Резултати конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих за преостале групе округа: 1) Моравички, Мачвански и Колубарски округ, 2) Златиборски, Рашки округ и територију Косова и Метохије, 3) Подунавски, Шумадијски и Поморавски округ и 4) Средњобанатски, Јужнобанатски и Београдски округ биће објављени 11. септембра 2015. године.

Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је национални програм Министарства омладине и спорта који има за циљ подстицање активизма, волонтирања  и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме живе. До сада, од 2010. године када је покренут (за пет година његове  реализације), финансирано је 930 омладинских волонтерских пројеката реализованих од стране удружења младих и неформалних омладинских група уз стручну и техничку подршку Ресурс центара широм Србије, у износу од скоро 64 милиона динара.

Министарство омладине и спорта честита свим одабраним волонтерским групама и жели успешну реализацију омладинских волонтерских пројеката!