Стручна подршка изради Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године са Акционим планом од 2015. до 2017. године

Конкурс обустављен у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и изменема Плана извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину.