Стручна подршка спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и изради Стратегије за период од 2015. до 2020. године са Акционим планом за период 2015.- 2016. година

Конкурс обустављен у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и изменема Плана извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину.