Потписани уговори са 16 јединицa локалне самоуправе

Локалне самоуправе спадају у ред најзначајнијих партнера Министарства омладине и спорта у остваривању циљева Националне стратегије за младе и Закона о младима. Министарство омладине и спорта је, укључујући ово потписивање уговора, до сада финансирало 462 пројеката јединица локалних самоуправа са око 270 милиона динара.

Опширније...

Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

 

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које ће спроводити локалне самоуправе.

Опширније...

Објављен нови круг јавних конкурса за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2016. годину, расписује

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:

Опширније...

Објављени Конкурси за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих кроз програм МЛАДИ СУ ЗАКОН

У оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, Ресурс центри програма су објавили Конкурсе за финансирање омладинских волонтерских пројекатау циљу подстицања активизма и волонтирања младих који су намењени младима из тих округа и то:

Опширније...

Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора које ће спроводити локалне самоуправе.

Опширније...

Резултати Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте подршке развоју и спровођењу омладинске политике.

Опширније...

Резултати Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији.

Опширније...

Резултати Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката подршке младима у запошљавању.

Опширније...

Објављени јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2016. годину,

расписује

Опширније...

Објава резултата конкурса за омладинске волонтерске пројекте за друге четири групе округа

У оквиру овогодишњег програма МЛАДИ СУ ЗАКОН Министарства омладине и спорта, Ресурс центри за: 1) Моравички, Мачвански и Колубарски округ, 2) Златиборски, Рашки округ и територију Косова и Метохије, 3) Подунавски, Шумадијски и Поморавски округ и 4) Средњобанатски, Јужнобанатски и Београдски округ, у сарадњи са партнерима и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта објављују резултате Конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих:

Опширније...

Објава резултата конкурса за омладинске волонтерске пројекте за прве четири групе

У оквиру овогодишњег програма МЛАДИ СУ ЗАКОН Министарства омладине и спорта, Ресурс центри за: 1) браничевски, борски и зајечарски округ, 2) јабланички, пиротски и пчињски округ, 3) нишавски, расински и топлички округ и 4) западнобачки, севернобачки, севернобанатски, јужнобачки и сремски округ, у сарадњи са партнерима и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта објављују резултате Конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих:

Опширније...

Расписани конкурси за финансирање омладинских волонтерских пројеката, у преостале четири групе округа, у циљу подстицања активизма и волонтирања младих

У оквиру овогодишњег програма МЛАДИ СУ ЗАКОН Министарства омладине и спорта, Ресурс центри за: 1) Моравички, Мачвански и Колубарски округ, 2) Златиборски, Рашки округ и територију Косова и Метохије, 3) Подунавски, Шумадијски и Поморавски округ и 4) Средњобанатски, Јужнобанатски и Београдски округ, у сарадњи са партнерима и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта расписују

                                                                   КОНКУРСE

Опширније...

Расписани конкурси за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих

У оквиру овогодишњег програма МЛАДИ СУ ЗАКОН Министарства омладине и спорта, Ресурс центри за: 1) браничевски, борски и зајечарски округ, 2) јабланички, пиротски и пчињски округ, 3) нишавски, расински и топлички округ и 4) западнобачки, севернобачки, севернобанатски, јужнобачки и сремски округ, у сарадњи са партнерима и уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта расписују: 

Опширније...

Јавни конкурс за удружења и канцеларије за младе за организовање и (су)финансирање волонтерских кампова 
у 2015. години

На основу предлога Комисије за селекцију волонтерских кампова, у саставу представника Младих истраживача Србије, Министарства омладине и спорта и Мреже младих југоисточне Европе, за (су)финансирање је изабрано 30 волонтерских кампова из 16 округа широм Србије. На конкурс је пристигла 51 пријава.

Организовање и финансирање 30 волонтерских кампова је ове године омогућено кроз пројекат Младих истраживача Србије „Национални програм волонтирања младих 2015 – волонтерски кампови“, у оквиру програма „Млади су закон“, а кроз Јавни конкурс Министарства омладине и спорта Републике Србије за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе. 

Опширније...

Отворен конкурс за организацију 30 волонтерских кампова у Србији током лета 2015. године кроз програм МЛАДИ СУ ЗАКОН Министарства омладине и спорта

Млади истраживачи Србије и Министарство омладине и спорта Републике Србије позивају удружења младих, удружења за младе, њихове савезе и канцеларије за младе да се пријаве на јавни конкурс за организовање и (су)финансирање минимум 30 волонтерских кампова у најмање 15 округа.

Средства у износу од 3 000 000 динара за финансирање волонтерских кампова обезбеђена су кроз пројекат “Национални волонтерски програм младих 2015 – волонтерски кампови” који у оквиру програма “Млади су закон” спроводе Млади истраживачи Србије – Волонтерски сервис Србије.

Опширније...

Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Конкурсна документација и резулатати конкурса.

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе

Конкурсна документација и резулатати конкурса.

Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе

Конкурсна документација и резулатати конкурса.

Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе за спровођење омладинске политике на локалном нивоу

Конкурсна документација и резулатати конкурса.

Још чланака...

  1. Конкурс за подизање капацитета младих за активније укључивање у програме Европске уније и европске интеграције
  2. Kонкурс за реализaцију и афирмисање међународне сарадње у областима омладинског сектора и суфинансирање програма и пројеката који се суфинансирају из средстава ИПА фондова и средстава других међународних донатора
  3. Конкурс за за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе
  4. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе
  5. Kонкурс за административно-техничку подршку у реализацији и праћењу програма и пројеката у областима омладинског сектора
  6. Конкурс за избор Ресурс центара у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих и промоције програма МЛАДИ СУ ЗАКОН
  7. Kонкурс за подршку раду и умрежавање канцеларија за младе
  8. Kонкурс за подршку промоцији европских могућности за младе
  9. Конкурс за подршку каријерном вођењу и саветовању младих
  10. Стручна подршка изради Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године са Акционим планом од 2015. до 2017. године