Конкурс за доделу награда ученицима средњих школа за постигнуте успехе на такмичењима током 2013. године

Прилику да добију награду Фонда имаће сви ученици средњих школа који су у току календарске 2013. године освојили једну од прве три награде/места у појединачној конкуренцији на републичким или међународним такмичењима која се налазе у Календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину Министарствa просвете, науке и технолошког развоја и Стандардима за рангирање такмичења у земљи и иностранству у области музичке и балетске уметности и Критеријумима за награђивање ученика средњих школа у области физичког васпитања и спорта које је усвојио Фонд.

Рок за конкурисање: 26. maj 2014. године