Пројекат одрживог локалног развоја, УСАИД

USAID

УСАИД “Пројекат одрживог локалног развоја” је петогодишњи пројекат Америчке агенције за међународни развој који подржава локалне самоуправе, приватни сектор и цивилно друштво да унапреде ефикасност и остваре економију обима кроз међуопштинску сарадњу, са циљем убрзаног економског развоја. Кључне активности Пројекта усмерене су на подршку отварању нових радних места и смањење незапослености у регионима. Пројекат пружа стручно-саветодавну помоћ и обезбеђује бесповратна финансијска средства.

Линк ка пројекту: http://www.lokalnirazvoj.rs/

Основне пројектне активности су:

  • Помоћ међуопштинским партнерствима у развоју приватног сектора и стварању услова за отварање нових радних места - Пројекат помаже партнерима да препознају и реализују конкретне активности усмерене на повећање производње и инвестиција, унапређење маркетинга и јачање укупне конкурентности региона

  • Подршка локалним самоуправама како би се омогућио економски раст и пораст инвестиција у међуопштинским партнерствима - Пројекат помаже партнерске градове и општине да усвоје знања и стекну вештине неопходне за свеобухватан економски развој

  • Оснаживање међуопштинских партнерстава за равноправније укључивање младих у локалне економије - Пројекат помаже стварање партнерстава локалних самоуправа, приватног сектора и грађанског друштва како би се умањио одлив и незапосленост младих и повећало њихово учешће у доношењу одлука. Крајњи циљ је равноправан и одржив локални економски развој.


Партнер пројекта је Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Резултати пројекта:

Унапређење знања и вештина младих и њихово запошљавање:

  • Радне праксе: 162 младих је стекло радно искуство кроз праксу у 53 предузећа; По завршетку праксе (до августа 2013) 43 младих се и запослило у фирмама у којима су обављали праксу

  • Подршка предузетништву: 794 младих прошло је обуке за стицање вештина потребних за отпочињање и вођење бизниса, док је 504 младих добило подршку у вођењу својих фирми (кроз менторство, студијска путовања, приступ финансирању). 16 младих започело је сопствени бизнис. Укупно је отворено 64 нових радних места

  • Формирано је 10 мобилних тимова за каријерно вођење и саветовање који су пружили услуге за преко 1.600 младих у осам општина и градова

  • Кроз Програм “Пољопривредно-предузетничких инкубатора за младе” који спроводе чланице међуопштинског партнерства, Град Зрењанин, општине Кикинда и Нови Бечеј, преко 60 младих из ових општина прошло је петодневни програм обуке који има за циљ стицање знања и вештина потребних за покретање сопственог пољопривредног газдинства и бизниса, кроз гајење високо профитабилних повртарских култура. Учесници су учили како да управљају пољопривредним газдинством, праве пословне и финансијске планове, затим о узгоју поврћа, маркетингу и продаји пољопривредних производа. Група заинтересованих незапослених младих након обуке, припремила је и пословне планове и предала их на оцену стручној селекционој комисији. Обука је реализована у сарадњи са општинама и пројектом “МЛАДИ И СЕЛО” реализованом од стране Центра за унапређење предузетништва младих у оквиру конкурса за спровођење циљева Националне стратегије за младе. Након обуке, одабрана је 31 незапослена млада особа која ће бити корисник пластеника, у оквиру Програма пољопривредног инкубатора. Пројекат подржава програм инкубатора како би се у највећој мери искористили ограничени пољопривредни ресурси и тако помогло незапосленим младима да започну сопствени посао у пољопривреди гајењем високо профитабилних повртарских култура. Програм ће обезбедити земљиште, инфраструктуру и пластенике на три локације широм овог подручја међуопштинске сарадње, а такође ће обезбедити и едукацију и менторство корисницима програма инкубатора. Пластеници ће бити завршени до априла 2014. године, када ће први корисници почети узгој одабраних култура.

USAID SRBIJA