Пројекат "Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих", ГИЗ

GIZ SoSYEP

Пројекат „ЈАЧАЊЕ СТРУКТУРА ЗА ОСНАЖИВАЊЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈУ МЛАДИХ“ има за циљ структурно оснаживање система за подршку младима где владине инстанце и релевантне интересне групације (школе, омладинске групе, НВО, струковна удружења, прекогранични институти) шире опробане моделе трансформације сукоба и партиципације младих у оквиру процеса демократизације.

Општи циљ овог пројекта је изградња структура на државном,регионалном и локалном нивоу, које би подржавале друштвено,политичко и економско учешће младих у Србији и пружале им поуздане моделе за трансформацију сукоба.

Линк ка пројекту: http://giz.zamislizivot.org/onama.html

Пројекат представља резултат и продужетак пројекта "Трансформација сукоба и оснаживање младих" који Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, од 01.01.2011. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, реализује у сарадњи са Немачким савезним министарством за економску сарадњу и развој (BMZ) од 2002.године.

На бази појединачних пројеката подршке младима у Србији који су били реализовани у периоду након 2001. године, GTZ је препознао важност и потребу за успостављањем целовитог приступа младима и целовитог пројекта који би се бавио структурним оснаживањем младих.

Основна идеја је да се подстакну млади за учешће у демократизацији друштва и у политичким процесима којима се оснажују за активну партиципацију у свим нивоима друштва.

Партнер пројекта је Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Циљна група: Циљне групе су млади између 15 и 30 година старости. Овај пројекат посвећује посебну пажњу осетљивим групама у складу са Националном стратегијом за младе у Србији.

Од осталих корисника, ту су наставници, прихолози, људи који раде са младима, координатори канцеларија за младе или активисти, као и шира јавност.

Резултати пројекта: У оквиру пројекта је израђена и штампана брошура „Смернице за спровођење Националне стратегије за младе на локалном нивоу – Компетенције координатора“. Пројекат, подржава општине широм Србије у јачању капацитета координатора локалних канцеларија за младе у креирању, успешној имплементацији и ревизији Локалних акционих планова за младе. Општине подржане од стране пројекта (42) имплементирале су 100% активности планираних Локалним акционим плановима. Студија спроведена у априлу 2012. године показала је да је израда Локалних акционих планова имала за резултат већу видљивост младих унутар заједница. У оквиру пројекта се, такође, одржавају сетови тренинга за координаторе Канцеларија за младе намењених праћењу Стандарда рада канцеларија за младе и компетенције координатора. Пројекат додатно подржава оснивање Асоцијације локалних Канцеларија за младе.