Пројекат "Професионална оријентација", ГИЗ

profesionalna orjentacija

Пројекат „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ има за циљ успостављање професионалне оријентације и каријерног информисања у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији од 2011. до 2015. Пројекат спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Линк ка пројекту: http://profesionalnaorijentacija.org/

Пројекат има 2 компоненте:  Прва се односи на професионалну оријентацију у школском сектору са циљем да се побољшају капацитети школа на нивоу виших разреда у области професионалне оријентације. Друга се односи на професионалну оријентацију у ваншколском сектору са циљем да се побољшају  локални капацитети  за професионалну оријентацију у ваншколском сектору. Локалне канцеларије за младе су учесници у другој компоненти пројекта, а њихова улога је да обезбеде информисање младих о професионалној оријентацији и развоју каријере, умрежавање локалних институција и вршњачку едукацију о овим питањима.

Циљна група: Циљна група пројекта су млади старости између 15 и 30 година, а пројекат посебну пажњу поклања осетљивим групама, у складу с Националном стратегијом за младе у Србији.

Резултати проејкта: Успостављен је модел каријерног информисања младих и оснажена улога КЗМ да координира активностима институција које подржавају младе у управљању каријером. Ојачани су капацитети 101 Канцеларије за младе за успостављање услуге каријерног информисања младих у канцеларијама за младе. Организовано је 220 реалних сусрета младих са светом рада преко Канцеларија за младе. Организовано је 157 стручних пракси. Умрежене су Канцеларије за младе да, са кључним актерима, успоставе јединствени каталог и календар услуга за каријерно информисање и саветовање младиху локалној заједници. Активна су 43 локална тима за професионалну оријентацију који окупљају све кључне актере у локалној заједници и подржавају успостављање, реализацију и даљи развој услуга за професионалну оријентацију и каријерно информисање младих.

GIZ