Пројекат одрживог локалног развоја, УСАИД

USAID

УСАИД “Пројекат одрживог локалног развоја” је петогодишњи пројекат Америчке агенције за међународни развој који подржава локалне самоуправе, приватни сектор и цивилно друштво да унапреде ефикасност и остваре економију обима кроз међуопштинску сарадњу, са циљем убрзаног економског развоја. Кључне активности Пројекта усмерене су на подршку отварању нових радних места и смањење незапослености у регионима. Пројекат пружа стручно-саветодавну помоћ и обезбеђује бесповратна финансијска средства.

Линк ка пројекту: http://www.lokalnirazvoj.rs/

Опширније...

Пројекат "Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих", ГИЗ

GIZ SoSYEP

Пројекат „ЈАЧАЊЕ СТРУКТУРА ЗА ОСНАЖИВАЊЕ И ПАРТИЦИПАЦИЈУ МЛАДИХ“ има за циљ структурно оснаживање система за подршку младима где владине инстанце и релевантне интересне групације (школе, омладинске групе, НВО, струковна удружења, прекогранични институти) шире опробане моделе трансформације сукоба и партиципације младих у оквиру процеса демократизације.

Општи циљ овог пројекта је изградња структура на државном,регионалном и локалном нивоу, које би подржавале друштвено,политичко и економско учешће младих у Србији и пружале им поуздане моделе за трансформацију сукоба.

Линк ка пројекту: http://giz.zamislizivot.org/onama.html

Опширније...

Пројекат "Професионална оријентација", ГИЗ

profesionalna orjentacija

Пројекат „ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА“ има за циљ успостављање професионалне оријентације и каријерног информисања у свим основним школама и канцеларијама за младе у Србији од 2011. до 2015. Пројекат спроводи Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ у партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и сарадњи са Министарством омладине и спорта Републике Србије.

Линк ка пројекту: http://profesionalnaorijentacija.org/

Опширније...