Алијанса цивилизација

Да ли вас следећа дефиниција асоцира на нешто: „ова иницијатива има за циљ промовисање различитих културних вредности, специфичности друштава и механизама разумевања међу културама и религијама, како би се превазишла различита тумачења друштвених вредности, предрасуде и екстремизми“?

Нажалост, нема много младих људи који би знали да се иза ове дугачке дефинице крију циљеви Алијансе цивилизација Уједињених нација! Хајде да то променимо, пошто се ради о једној изузетно хуманој и мирољубивој идеји!

Како је све почело и ко су иницијатори?

Носиоци иницијативе су Шпанија и Турска, а Србија се, на пример, попут већине земаља из региона, иницијативи прикључила јануара 2007. године. Иницијатива данас има 92 члана од којих су 15 различите међународне организације (Европска комисија, Арапска лига, УНЕСКО, Организација исламске конференције, итд).

Млади људи могу бити посебно заинтересовани за учешће у програмима и пројектима Алијансе цивилизација оријентисаним на изградњу мира, подстицање социјалног и културног дијалога  у циљу превазилажења неразумевања и нетолеранције и изградње међусобног поверења.

С тим у вези, доступна су средства Фонда омладинске солидарности, који на годишњем нивоу подржава иновативне идеје младих из различитих делова света. О могућностима овог фонда можете сазнати више на сајту  www.unaoc.org, део „Youth Programming“.

Ако сте озбиљно заинтересовани да креирате пројекте који ће обухватити циљеве Алијансе цивилизација, постоји и могућност подношења пројеката различитим донаторима на националном нивоу.

Саветујемо вам да онда посебну пажњу обратите на Национални план за спровођење циљева Алијансе цивилизација, будући да сада постепено све земље чланице Алијансе цивилизација приступају његовој изради, а неке су га већ израдиле и усвојиле на Влади.

Национални план дефинише 4 главна поља деловања Алијансе цивилизација – образовање, омладина, медији и миграције. Такође, требало би да представља кратку ретроспективу до сада учињеног на примени циљева Алијансе, али и да даје преглед будућих активности које ће допринети јачању образовних програма, већем ангажовању младих, објективном извештавању медија и регулисању природних миграција заснованих на узајамном разумевању, солидарности и безбедности.