Програм Eвропске комисије "Млади у акцији"

Када чујете да неко спомиње „Млади у акцији“, то се односи на програм Европске комисије, намењен младима широм света, узраста 15-28 (у појединим случајевима и 13-30) година, као и омладинским организацијама и онима који раде са младима.

Идеја програма је да подстиче мобилност, неформално образовање, активизам, дакле – путоваћете, учити, добро се забављати и упознавати вршњаке из целог света, шта више можете да пожелите од једног програма за младе!

Програм се односи на период од 2007. до 2013. године и за тај период има на располагању буџет од 885 милиона евра, намењен за реализацију различитих омладинских пројеката, груписаних у пет тзв. акција:

  • Акција 1: Млади за Европу

  • Акција 2: Европски волонтерски сервис

  • Акција 3: Млади у свету

  • Акција 4: Омладински системи подршке

  • Акција 5: Европска сарадња у области омладинског рада

са циљем да:

  • промовишу активно учешће младих

  • развијају солидарност и толеранцију

  • јачају узајамно разумевање

  • развијају квалитетне системе подршке за омладинске активисте и организације

  • охрабрују сарадњу на нивоу Европе, у области рада са младима

 За спровођење програма на националном нивоу задужене су националне Агенције за младе, акредитоване од стране Европске комисије (Директората за омладину, спорт и грађанство, чији је директор тренутно Pierre Mairesse).

КОНТАКТ ТАЧКЕ

Ипак, немају све земље агенције за младе. До формирања агенције, за спровођење програма задужене су контакт тачке, изабране на посебном конкурсу и акредитоване од стране Европске комисије. Контакт тачке су невладине организације са мандатом да пружају подршку и изграђују капацитете мањих омладинских организација из своје земље!

У Републици Србији контакт тачка је Хајде да, а њихов рад и све битне информације о програму можете испратити на порталу http://www.mladiuakciji.rs/

Основни задатак контакт тачака је рад на унапређењу видљивости Програма “Млади у Акцији” и омогућавање лакшег приступа програму заинтересованим младима и омладинским организацијама. Циљ је да се повећа број и пролазност предлога пројеката који стижу у Брисел из земаља без формираних агенција за младе. Такође, у њихове редовне активности спадају организовање тренинга, обука, семинара, промоција, медијских кампања и сл.

Обавезно их контактирајте и користите све могућности које вам пружају!

А у чему је разлика између земаља са агенцијом за младе и земаља са контакт тачкама?

У томе што земље са формираним агенцијама за младе имају приступ средствима и могућностима свих 5 акција, док су остале земље ограничене на акције 2 – европски волонтерски сервис и 3.1 – омладинске размене и тренинзи и умрежавање. Такође, разлика је и у томе што се у земљама са агенцијама за младе пројекти подносе директно агенцији, док се у супротном подносе Европској комисији (EACEA-Education, Audiovisual and Culture Executing Agency).

Према овим разликама, направљена је и подела на програмске (са агенцијом) и партнерске земље (без агенције).

Програмске земље су: 27 земаља чланица ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска.
Партнерске земље:
Источна Европа и Кавказ: Азербејџан, Белорусија, Грузија, Јерменија, Молдавија, Руска Федерација и Украјина.
Медитеранске партнерске земље: Алжир, Египат, Израел, Јордан, Либан, Мароко, Палестински Ауторитет – Западна обала и појас Газе, Сирија, Тунис
Југоисточна Европа: Србија, Албанија, Бивша југословенска република Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска (напомена: Македонија и Хрватска биле су последње у процесу оснивања Националних агенција и 2010. су постале Програмске земље).
Остале партнерске земље из целог света, које су потписале споразум са телом ЕУ надлежним за младе.

Термин ”програмске и партнерске земље” се често користи у свим документима Европске комисије, па вас саветујемо да запамтите које земље спадају у коју категорију!