Bilateralni sporazumi o saradnji

U cilju uspostavljanja i unapređenja međunarodne saradnje u oblasti omladinske politike i sporta, Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije uspostavlja kontakt sa nadležnim institucijama drugih zemalja i kao jednu od planiranih aktivnosti usmerenih ka jačanju prijateljskih odnosa dve zemlje obično utvrđuje i potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti omladine i sporta. Time se saradnji dve zemlje daje zvaničan pravni okvir i stvara se prostor za intenziviranje zajedničkih aktivnosti, ali i pronalaženje budžetskih sredstava i sredstava iz drugih dostupnih izvora (npr.evropskih fondova) za sprovođenje dogovorenih projekata i programa saradnje.

Uloga navedenih sporazuma je da se mladim ljudima iz obe zemlje omoguće đačke i studentske razmene, podstakne mobilnost mladih, kao i njihovo učešće na konferencijama i seminarima, te sprovođenje zajedničkih projekata, i sl. Istim se predviđa i uspostavljanje intenzivnije saradnje sportskih organizacija i saveza dve zemlje, razmena informacija iz oblasti sporta, i sl. Sporazumi doprinose i intenzivnijoj razmeni relevantnih informacija, materijala i publikacija od značaja iz oba polja, itd.

Saradnja obuhvaćena ovim sporazumima odvija se u okviru obezbeđenih sredstava Zakonom o budžetu Republike Srbije, u okviru razdela Ministarstva omladine i sporta.

Do sada su potpisani bilateralni sporazumi o saradnji u oblasti omladinske politike sa Grčkom (2009), Republikom Srpskom (2010), Ukrajinom, Azerbejdžanom, Makedonijom (2011) kao i Zajednička izjava o saradnji sa Kraljevinom Holandijom (2009). 2012. godine potpisani su Sporazumi o saradnji sa Slovačkom Republikom, Republikom Portugal i Bosnom i Hercegovinom, a 2013. Sporazum o saradnji sa Turskom.

Protokol o saradnji MOS i EURO26

Sporazum o saradnji - Grčka

Sporazum o saradnji - Portugal

Sporazum o saradnji - Republika Azerbejdžan

Sporazum o saradnji - Republika Makedonija

Sporazum o saradnji - Republika Srpska

Sporazum o saradnji - Slovačka Republika

Sporazum o saradnji - Ukrajina

Top