РЕАЛИЗАЦИЈА АГЕНДЕ 2030 И ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ

Објављена је публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Посвећена је приказу стања младог становништва узраста од 15 до 30 година у остваривању Циљева одрживог развоја  у Републици Србији.

Такође је објављен и превод Агенде 2030 Уједињених нација.

 Документа су доступна на следећем линку:

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/vesti/20210910-neizostavitenikog

Републички завод за статистику израдио је публикацију и обезбедио превод Агенде 2030 уз подршку влада Швајцарске и Немачке.

Top