Објављена публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“

Објављена је публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Посвећена је приказу стања младог становништва узраста од 15 до 30 година у остваривању Циљева одрживог развоја  у Републици Србији.

Такође је објављен и превод Агенде 2030 Уједињених нација.

 Документа су доступна на следећем линку

https://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/vesti/20210910-neizostavitenikog

Републички завод за статистику израдио је публикацију и обезбедио превод Агенде 2030 уз подршку влада Швајцарске и Немачке.

Top