Пријаве је могуће поднети до 15. октобра 2021. године: Сарадња са Европским омладинским центрима у Стразбуру и Будимпешти у 2022. години

Сектор за младе Савета Европе позива невладине омладинске организације, мреже и друге структуре укључене у област омладинског рада да поднесу пријаве за активности/међународне омладинске догађаје који ће се одржати у сарадњи са Европским омладинским центрима у Стразбуру и Будимпешти у другој половини 2022. године, а у складу са приоритетима рада омладинског сектора Савета Европе за период 2022-2023.

Пријаве је могуће поднети до 15. октобра 2021. године.

Детаљније информације о позиву и начину пријављивања доступне су на линку https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2022

Top