Међународни пројекти

Датум: 07.01.2014

Пројекат одрживог локалног развоја, УСАИД

Датум: 07.01.2014

Пројекат "Јачање структура за оснаживање и партиципацију младих", ГИЗ

Датум: 07.01.2014

Пројекат "Професионална оријентација", ГИЗ


Top