Конкурси МОСа за финансирање пројеката

Датум: 10.03.2014

Стручна подршка спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и изради Стратегије за период од 2015. до 2020. године са Акционим планом за период 2015.- 2016. година

Датум: 10.03.2014

Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију локалних акционих планова за младе

Датум: 27.09.2013

Конкурс за стручно – техничку подршку организацији међународне омладинске конференције

Датум: 27.09.2013

Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију локалних акционих планова за младе – други позив

Датум: 29.07.2013

Конкурс за подизање капацитета удружења

Датум: 20.05.2013

Конкурс за административно-техничку подршку у реализацији и праћењу програма и пројеката у областима омладинског сектора

Датум: 20.05.2013

Конкурс за подизање капацитета младих за активније укључивање у програме Европске уније и европске интеграције

Датум: 20.05.2013

Конкурс за реализaцију и афирмисање међународне сарадње у областима омладинског сектора и суфинансирање програма и пројеката који се суфинансирају из средстава ИПА фондова и средстава других међународних донатора

Датум: 21.02.2013

Конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе из IV групе развијености за спровођење омладинске политике на локалном нивоу и реализацију Локалних акционих планова за младе

Датум: 21.02.2013

Конкурс за подршку промоцији европских могућности за младе


Страница 4 од 5
Top