Сарадња са Саветом Европе

Одељење за младе Савета Европе позива омладинске организације, мреже и друге структуре укључене у рад сектора релевантних за омладинску политику  Савета Европе да поднесу пријаве за активности које ће се одржати у сарадњи са европским омладинским центрима у Стразбуру и Будимпешти у другој половини 2023. године.

Студијске сесије се организују у сарадњи са омладинским организацијама и мрежама и Одељењем за младе Савета Европе, а домаћин је један од Европских омладинских центара.

Пријаве се могу поднети до 15. октобра 2022. године. Више детаља у вези са позивом доступно је на https://www.coe.int/en/web/youth/-/call-for-activities-to-be-held-in-co-operation-with-the-european-youth-centres-in-strasbourg-and-budapest-2nd-semester-2023.

Top