Сарадња са Саветом Европе

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

Од формирања Министарства омладине и спорта 15. маја 2007. године, ова институција тежи успостављању интензивне и проактивне међународне сарадње. До сада успостављена сарадња имала је велики значај за подстицање активизма и мобилности младих из Србије кроз обавештавање о различитим активностима, као и организовање бројних догађаја за младе, те повезивање младих са вршњацима из читаве Европе. Такође, активности из области међународне сарадње допринеле су и финансијском оснаживању омладинског сектора Р.Србије.

Један од фокуса стављен је на сарадњу са Саветом Европе, и то пре свега са Директоратом за омладину и спорт (сада Директоратом за демократско грађанство и партиципацију), имајући у виду развијеност омладинског сектора и квалитет бављења питањима младих од стране ове институције.

Министарство омладине и спорта активно је кроз своје представнике у свим телима за младе Савета Европе. Александра Митровић (Сектор за омладину, Одсек за стратешке, нормативне и послове међународне сарадње младих) учествовала је на свим састанцима Надзорног одбора за младе, а након кандидатуре за Координациони одбор Парцијалног споразума о мобилности младих кроз омладинску картицу ЕУРО<26 и Програмски комитет за младе, изабрана је и за члана ових тела (тренутно ко-председавајућа оба наведена тела). Такође, Александра Митровић једногласно је изабрана за члана Бироа Надзорног одбора за младе  - тела које припрема одлуке и стратешке правце деловања пред састанке Надзорног одбора за младе у марту и октобру.

Поред наведених тела, Р.Србија веома је ангажована и у раду Парцијалних споразума (формирају се око питања које су приоритет одређеном већем броју земаља, али не и свим земљама да би се обрађивала кроз састанке највишег нивоа).

Парцијални споразум о мобилности младих кроз европску омладинску картицу ЕУРО<26

Република Србија изузетно је активна у наведеном Парцијалном споразуму, што се огледа и у томе да је Министарство омладине и спорта у јуну 2012. добило специјалну европску награду за развој европске омладинске картице на националном нивоу (установљена ове године како би се истакао институционални значај развоју пројекта).

1. Европска омладинска картица

Европска омладинска картица као пројекат је заживела 1986. године када се шест националних удружења омладинских картица из Белгије, Француске, Холандије, Португала, Шкотске и Шпаније удружило дајући попусте младим људима. Европска омладинска картица или ЕУРО<26 данас постоји у 39 европских земаља и омогућава својим корисницима,  којих је 5.000.000, старости од 7 до 30 година, преко 80.000 попуста из области културе, спорта, саобраћаја, трговине, туризма, и то на територији целе Европе. На тај начин се побољшава стандард младих с једне стране, и с друге - подстиче њихова мобилност. Уједно, картица је и средство којим се изграђује европска свест младих и врши интеграција у модерне европске токове.

2. Шта Европска омладинска картица нуди младима у Србији?

 Сви млади људи старости између 7 и 30 година могу да буду власници ЕУРО<26 картице, без обзира на то да ли су ђаци, студенти или запослени. НВО ЕУРО<26 у Србији сарађује са преко 500 фирми које одобравају попусте корисницима картице на своје производе и услуге. Наводимо само неке од њих:
Народно позориште – 40%, Мадленианум – 20%
Руматранс, Суботицатранс, Гага транс – 30%, Севертранс – 20%
Базени Ташмајдан, Кошутњак – 20%, Спортски клуб Арена но. 1 – 25%
CLIO, Народна књига, Прометеј – 30%
Springfield – 15%
Хотел Н – 50%, Хотел Златиборска ноћ – 15%
Pizza Hut – специјалне понуде за кориснике.

Такође, корисници картице осигурани са на годишњем нивоу за сва путовања у иностранство преко UNIQA осигурања.

 1

Парцијални споразум Центар Север-Југ

Осим активне улоге у Парцијалном споразуму о мобилности младих кроз омладинску картицу, који сматрамо изузетним средством за унапређење мобилности младих, Министарство омладине и спорта покренуло је иницијативу за приступање Парцијалном споразуму Центар Север-Југ и спровело неопходне процедуре.

Парцијални споразум Савета Европе Центар Север-Југ представља оквир за европску сарадњу усмерен ка подизању друштвене свести о питањима као што су глобална међузависност и солидарност, уз поштовање људских права, демократије и друштвену укљученост. Будући да су то вредности на којима треба да почива свако друштво, а да су млади значајан део сваке заједнице, Министарство омладине и спорта сматрало је да би укључивањем у активности Центра и млади Србије добили прилику да се ближе упознају са стварним значењем поменутих појмова. Свест о значају Парцијалног споразума Центар Север-Југ исказана је и приликом председавања Републике Србије Комитетом министара Савета Европе (2008), када је приступање Центру дефинисано као један од приоритета државе током председавања. Република Србија приступила је Парцијалном споразуму Центар Север-Југ 01.03.2009. Захваљујући приступању овом споразуму, млади из Србије учествовали су до сада у бројним активностима Центра (од програма глобалног образовања, преко Летњег унивирзитета о младима и развоју у Шпанији, тренинга у Обали Слоноваче, итд).

ns

Европска омладинска фондација

Још један од значајних инструмената Савета Европе у служби младих људи и омладинских организација је Европска омладинска фондација. Министарство омладине и спорта редовно информише и обучава младе људе како да пишу и подносе пројекте Фондацији и Република Србија је међу лидерима по степену коришћења доступних фондова за младе кроз Европску омладинску фондацију.

 Друге активности од значаја

Такође, Министарство омладине и спорта пружило је подршку реализацији кампање Савета Европе „Сви различити, сви равноправни“, те путем конкурса издвојило одређена средства из буџета предвиђеног за пројекте омладинских НВО за Национални АДАЕ комитет у циљу реализације активности усмерених ка промовисању толеранције, борби против предрасуда и дискриминације, итд.

Даље, Министарство омладине и спорта дало је добровољни прилог за обнову Европског центра за младе у Стразбуру (за куповину опреме за особе са инвалидитетом), како би се унапредили услови рада и смештаја за младе у Центру, те је с тим у вези делегација Министарства омладине и спорта присуствовала свечаном отварању Центра и боравила у радној посети Директорату за омладину и спорт 30.09-04.10.2009.

Квалитетна сарадња са Директоратом за омладину и спорт Савета Европе резултирала је и заједничком организацијом следећих догађаја:

  • Семинар „Развој омладинске политике у Југоисточној Европи“, у сарадњи са Партнерством Европске комисије и Савета Европе и САЛТО ресурсним центром за младе ЈИЕ (Београд, 22-24.09.2008) - штампани извештај Фина Денстада дистрибуиран је свим релевантним актерима у земљи и широм Европе;

  • Конференција о мобилности младих, са акцентом на омладинској картици ЕУРО<26, у сарадњи са НВО ЕУРО<26 (Београд, 08-10.05.2009). Конференцији је присуствовала и Тина Мулкахи, директор Европског центра за младе у Стразбуру и одговорно лице за Парцијални споразум о омладинској картици;

  • Тренинг курс „Активно учешће младих“ (Криваја, 19-25.10.2009, чијем је свечаном отварању присуствовао Ралф-Рене Вајнгартнер, директор Директората за омладину и спорт. Сам догађај оцењен је изузетно позитивно од стране организатора, учесника и предавача) и follow up тренинг курса (Зрењанин, јун 2011);

  • Oрганизација напредног тренинг курса за 20 координатора канцеларија за младе „Обука координатора КЗМ за подстицање активног учешћа младих“ (Стразбур, 2010) – први тог типа, организован искључиво због добре сарадње СЕ и МОС, будући да СЕ овакве тренинге организује само за међународне групе младих.

У 2009. години, поводом 60.годишњице Савета Европе, организовали смо национално такмичење за избор најбољег есеја „Како замишљам европског грађанина будућности“, а представник Р. Србије, Наталија Премовић, ученица из Ниша, присуствовала је свечаној церемонији у Стразбуру 01.10.2009.

Поред тога, а имајући у виду да су процеси израде стратешких докумената (Националне стратегије и Акционог плана за њено спровођење) за младе у Србији, због консултативности и свеобухватности, проглашени примерима добре праксе на европском нивоу, Министарство омладине и спорта припремило је чланак о омладинској политици у Р. Србији за европски часопис Форум 21 (објављен јула 2009).

Текући пројекти МОС и Савета Европе

Дугорочни тренинг за тренере (март 2012-фебруар 2013)

Будући да је Савет Европе оценио Тренинг курс о демократском учешћу младих (Криваја, октобар 2009) као најуспешнији до сада, понудио је Министарству омладине и спорта 2011. партнерство на организацији follow-up активности, како би се направио пресек стања и утврдило шта је од тада предложених мера реализовано (Ечка, јун 2011). Такође, исти је био прилика и за договор око нових заједничких активности из чега је произашла идеја о организовању тренинга за тренере. Истакнути полазници курсева у прилици су да унапреде и увећају своју знања и вештине, а Савет Европе ће их након истог акредитовати за вођење тренинга у релевантним областима покривеним тренингом. Замишљено је да тренинг за тренере обухвати основну обуку (20 учесника, 5 дана, март/април 2012), праксу (држање тренинга у склопу националних пројеката подржаних од стране МОС) за полазнике уз менторство стручног тима МОС и СЕ, финални тренинг (20 учесника, 3 дана) и праксу у Европском центру за младе Будимпешта.

Такође, идеја је да имплементацијом овог програма Министарство омладине и спорта осигура квалитет пренесеног знања кроз своје пројекте и канцеларије за младе директним корисницима  - младима.

Промоција могућности које Савет Европе нуди младима на локалном нивоу, са посебним акцентом на програму „Омладински амбасадори мира“

Без обзира на значај међународне сарадње за положај институције на европском нивоу, прави резултати могу се остварити тек ако су млади са локалног нивоа упознати са могућностима које им се пружају на европском нивоу и различитим европским активностима које су им доступне. Током 2012. наставило се са промовисањем Европске омладинске фондације и могућностима за подношење пројеката истој, представљањем годишњег плана и програма Директората за демократско грађанство и партиципацију Савета Европе, програма „Млади у акцији“ Европске уније и сл. Такође, у 2012. остварено је и представљање водеће иницијативе Савета Европе за младе „Омладински амбасадори мира“.

У склопу националне подршке реализацији програма „Омладински амбасадори мира“ организована је и конференција „Омладински амбасадори мира-сарадњом до заједничке будућности“. Конференција је одржана 05-09.10.2011. у Сремским Карловцима и окупила је по 2 представника институција задужених за младе и невладиног сектора из следећих земаља - Црна Гора, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина, Македонија, Албанија, Србија. У току овог пројекта МОС је промовисан као прва институција за младе у региону која је подржала овакву иницијативу и која је одлучила да предузме активности ради још успешније заједничке сарадње са циљем заједничког напретка и информисања младих кроз активну сарадњу свих земаља у региону.

 

Top