Сарадња са Европском комисијом

Када је реч о подстицању и остваривању међународне сарадње која се односи на омладину, а која за циљ има јачање институционалне позиције Министарства омладине и спорта на европској сцени, посебно је значајна сарадња са Европском унијом (ЕУ), односно Европском комисијом (ЕК). Сматра се да је 27. априла 2009. године, усвајањем нове ЕУ Стратегије за младе под називом „Млади: Улагање и оснаживање“, за период  2010-2018, отпочела нова ера европске политике за младе.

Нова ЕУ Стратегија за младе истиче да будућност Европе зависи од младих, да су млади драгоцен ресурс, али уједно и једна од најрањивијих група у друштву (посебно у тренутној економској и финансијској кризи) и да је зато неопходно пружити младима одговарајуће могућности како би максимално могли да искористе свој потенцијал.

Стратегија траје 9 година и има 3 главна циља:

 • Створити више могућности за младе у области образовања и запошљавања 

 • Побољшати приступ и омогућити потпуно учешће младих у друштву

 • Оснажити солидарност између младих и друштва

На стратешком нивоу, још један документ ЕУ изазива велику пажњу и значајан је за положај младих. Наиме, у марту 2010. Европска комисија представила је стратегију “Европа 2020”, која се односи на промовисање економског развоја и социјалног јединства за период до 2020. године и којом се омладина ставља на врх листе приоритета Европске уније, што потврђује и креирање програма ”Млади у покрету”. Овај програм једна је од седам главних иницијатива које ће бити реализоване на европском нивоу до 2020.

Циљ овог програма је да младима учини атрактивнијим институције високог образовања и генерално допринесе подизању квалитета на свим нивоима образовања и тренинга у ЕУ, промовишући мобилност студената и практиканата и унапређујући ситуацију у области запошљавања младих.

Када са стратешког пређемо на програмски ниво, долазимо и до програма ЕУ за младе „Млади у акцији“. Програм је био намењен младима широм света, узраста 15-28 (у појединим случајевима и 13-30) година, као и омладинским организацијама и онима који раде са младима, и односио се на период од 2007. до 2013, уз буџет од 885 милиона евра, намењен за реализацију различитих омладинских пројеката, груписаних у пет тзв. акција:

 • Акција 1: Млади за Европу

 • Акција 2: Европски волонтерски сервис

 • Акција 3: Млади у свету

 • Акција 4: Омладински системи подршке

 • Акција 5: Европска сарадња у области омладинског рада

Министарство омладине и спорта од формирања пружа интензивну подршку промоцији програма „Млади у акцији“ и финансирању обука младих и координатора КЗМ преко контакт тачака: уведена је посебна буџетска линија за подршку контакт тачкама у промоцији програма и едукацији за његово коришћење (од 2008. до данас реализовано је пет конкурса и додељено преко 16 милиона динара; обучено преко 1000 представника невладиних организација, канцеларија за младе и локалних самоуправа за коришћење програма „Млади у акцији“, организовани тренинзи, семинари и инфо дани, преко 10.000 младих директно информисано о могућностима програма, а преко 100.000 младих индиректно; креиран портал www.mladiuakciji.rs, преко 50 организација акредитовано за Европски волонтерски сервис (од чега је пет КЗМ), у периоду 2008-2012. одобрена су 242  пројекта организацијама из Р.Србије у вредности преко 4,2 милиона евра, што нашу земљу чини апсолутним лидером лидером у региону.

Како се 2013. програм „Млади у акцији“ завршава, крајем прошле и почетком ове године отворене су расправе о потенцијалном програму „ЕРАСМУС ПЛУС“ који би га наследио за период 2014-2020, а разговори о његовој структури и буџету добијају своју завршну фазу – оно што је сигурно је да ће нови програм објединити три поља (образовање, омладину и спорт) и да ће сва три имати своја одвојена поглавља и поред првобитних интенција Комисије да их потпуно интегрише.

Комитет за културу и образовање Европског парламента усвојио је 27.11.2012. законодавни извештај о вишегодишњем програму за образовање, обуку, омладину и спорт. По том извештају, већ постојећа имена за ЕУ програме из области образовања (Comenius, Erasmus, Grundtvig and Leonardo da Vinci) остаће важећа и након 2013. Даље, постојаће по први пут и посебан програм финансирања за спорт, а упркос иницијалним плановима Комисије – постојаће и одвојено поглавље за младе.

Према последњим сазнањима део буџета „ЕРАСМУС ПЛУС“ програма намењен младима, износио би најмање 1,5 милијарди евра, а активности би биле разврстане у три веће целине:

 • Млади у покрету (Youth Moves)

 • Млади сарађују (Youth Cooperates)

 • Млади одлучују (Youth Decides)

(Више информација о омладинском делу ЕРАСМУС ПЛУС програма имаћемо на располагању почетком 2014. године)

Још једно поље сарадње са ЕК представљају индикатори за праћење активности у области омладинске политике. Европска унија (ЕУ) је у циљу праћења стратешких докумената за младе и креирања интегрисане омладинске политике на европском нивоу, утврдила 41 индикатор омладинске политике (листа је доступна на сајту Еуростат-а), а затим и образовала Експертску групу која исте прати, евалуира и предлаже све неопходне измене с тим у вези. Групу чине представници националних институција за младе земаља чланица ЕУ, као и кандидата за ЕУ, те земаља чланица ЕФТА, а Р.Србија и Министарство омладине и спорта од 2012. године равноправно учествују у раду овог експертског тела.

Са Омладинским сектором Генералног директората за образовање и културу ЕУ договорена је редовна размена информација о текућим активностима, како по питању индикатора, тако и у другим областима реализације омладинске политике.

 

 

Top