Позив за студенте Универзитета у Србији

Позивамо студенте у Србији да учествују на такмичењу и доставе своје истраживачке радове везане за имплементацију Агенде 2030 и постизање циљева одрживог развоја и тиме стекну могућност да освоје вредне награде. Достављени радови треба да обраде најмање једну општу и једну специфичну тему везану за имплементацију Агенде 2030 у Србији, које су наведене ОВДЕ.

Приликом припреме могу се узети у разматрање примери најбоље међународне праксе и/или користити подаци прикупљени из различитих извора, укључујући Портал отворених података Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs, или документе произведене од стране Платформе „Одрживи развој за све“: Одрживи развој за све - Платформа за дискусију о Агенди 2030 у Србији (sdgs4all.rs).

Конкурс је намењен студентима и подржан од стране влада Швајцарске и Немачке, а имплентира се од стране Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ у овиру пројекта „Реформа јавних финансија- Агенда 2030“.

 

Top