Покрајински савет за младе

Конститутивна седница Савета за младе Аутономне Покрајине Војводине одржана је 15. новембра 2012. године. Савет за младе АП Војводине основан је на иницијативу Покрајинског секретаријата за спорт и омладину са циљем да подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њихово унапређење.

Савет чине именована лица из покрајинских секретаријата надлежних за образовање, здравство, социјалну политику, науку, рад и запошљавање; Потпредседник Скупштине АП Војводине; Председник Одбора за јавне службе владе АП Војводине; представник Радиодифузне установе Војводине „Радио телевизија Војводине“, три представника локалних савета за младе и три представника Сталне конференције омладинских удружења и удружења за младе у Војводини.

Оснивањем оваквог интерсекторског тела на највишем покрајинском новоу у потпуности је препознат значај оваквог вида рада и сарадње и омогућава се младима да преко овог тела непосредно утичу на омладинску политику, али и све друге које су за њих важне.

 
Top