Omladinski klub

Omladinski klub (OK) predstavlja gradski/opštinski prostor u kome se realizuju aktivnosti usmerene na direktan rad sa mladima. U OK se sprovode aktivnosti definisane Lokalnim akcionim planom za mlade i time se direktno odgovara na iskazane potrebe mladih. OK je  mesto za okupljanje mladih, podržavanje njihovih inicijativa, sprovođenje aktivnosti neformalnog obrazovanja, informisanja mladih, organizaciju aktivnosti, povezivanje mladih sa institucijama,  podržavanje i sprovođenje programa usmerenih na volonterizam i mobilnost mladih, mesto okupljanja i kreativnog izražavanja mladih i promocije omladinskog stvaralaštva.

Prostor u kome se nalazi OK treba da bude dostupan mladima, izdvojen iz zgrade opštine koji može da se koristi za realizaciju programa i projekata u vremenu koje odgovara mladima. OK treba  da bude pogodan za organizovanje različitih omladinskih aktivnosti (treninzi, radionice, sastanci, itd.), za pružanje različitih usluga mladima (volonterski servis, karijerno vođenje, informisanje, itd). Važno je da se prostor doživi kao javan prostor za mlade, otvoren svim mladima i svim omladinskim, formalnim i neformalnim grupama, kao i  udruženjima mladih i za mlade koja sprovode programe za mlade.

Preporuka je da se opredeljuje prostor u ustanovama koje su već na budžetu opštine za finansiranje osnovnih troškova. Predviđeno je da u OK radi osoba posebno obučena za omladinski rad. Koordinator/ka KZM-a vodi računa da se aktivnosti u klubu sprovode u skladu sa prioritetima i merama utvrđenim LAP-om.

 
Top