Омладински клуб

Омладински клуб (ОК) представља градски/општински простор у коме се реализују активности усмерене на директан рад са младима. У ОК се спроводе активности дефинисане Локалним акционим планом за младе и тиме се директно одговара на исказане потребе младих. ОК је  место за окупљање младих, подржавање њихових иницијатива, спровођење активности неформалног образовања, информисања младих, организацију активности, повезивање младих са институцијама,  подржавање и спровођење програма усмерених на волонтеризам и мобилност младих, место окупљања и креативног изражавања младих и промоције омладинског стваралаштва.

Простор у коме се налази ОК треба да буде доступан младима, издвојен из зграде општине који може да се користи за реализацију програма и пројеката у времену које одговара младима. ОК треба  да буде погодан за организовање различитих омладинских активности (тренинзи, радионице, састанци, итд.), за пружање различитих услуга младима (волонтерски сервис, каријерно вођење, информисање, итд). Важно је да се простор доживи као јаван простор за младе, отворен свим младима и свим омладинским, формалним и неформалним групама, као и  удружењима младих и за младе која спроводе програме за младе.

Препорука је да се опредељује простор у установама које су већ на буџету општине за финансирање основних трошкова. Предвиђено је да у ОК ради особа посебно обучена за омладински рад. Координатор/ка КЗМ-а води рачуна да се активности у клубу спроводе у складу са приоритетима и мерама утврђеним ЛАП-ом.

 
Top