Омладинска политика на локалном нивоу

Развој омладинске политике на локалном нивоу представља предуслов свеобухватног решавања изазова са којима се сусрећу млади у Србији, првенствено ради унапређења квалитета њиховог живота и оснаживања њиховог друштвеног положаја. Управо из тих разлога, формирањем Министарства омладине и спорта, започeло се са радом на промоцији и препознавању нужности развоја омладинске политике на локалном нивоу како би се омогућило спровођење националних политика и стратегија у локалном контексту. Развијање омладинске политике на локалном нивоу представља процес који захтева време и ресурсе. Свакако, почетак је одлука локалних самоуправа да желе да инвестирају у младе људе и да развој омладинске политике планирају као један од стратешких приоритета.

Субјекти омладинске политике на локалном нивоу су: (1) Канцеларија за младе (КЗМ), (2) Савет за младе, (3) Омладински клуб, (4) установе и (5) локални цивилни сектор (удружења младих, удружења за младе и њихови савези).

 
Top