О програму

Циљ програма МЛАДИ СУ ЗАКОН и усклађеност са стратешким документима Министарства омладине и спорта:

 • У циљу промоције волонтеризма и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме живе, а имајући у виду да већи део популације волонтера чине млади, Министарство омладине и спорта је почетком 2010. године покренуло програм „МЛАДИ СУ ЗАКОН“ који се успешно реализује широм Србије већ девету годину за редом.
 • Овај програм је важан допринос реализацији Нациноналне стратегије за младе и у складу је са Законом о младима када је у питању волонтеризам као јавни интерес у области омладинског сектора. Национална стратегија за младе предвиђа подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада младих с циљем указивања на друштвене потребе за волонтерским програмима и добитима од волонтерског рада, али и обезбеђивање услова за волонтирањеу свим областима друштвеног живота.
 • Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је усмерен на подстицање активног учешћа и волонтерског ангажовања младих у циљу:
 1. мотивисања младих, стварања услова и активности за активно и креативно провођење слободног времена
 2. учествовања у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време и/или организовања активности за младе у тим просторима
 3. промовисања солидарности и хуманости
 4. промовисања разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе
 5. промовисања здравих и безбедних стилова живота
 6. учествовања у акцијама заштите животне средине
 7. подстицања предузетничког духа код младих
 8. промовисања основних вредности ЕУ међу младима.

Резултати програма МЛАДИ СУ ЗАКОН до сада:

 • ·У сарадњи са искусним удружењима - Ресурс центрима у 26 округа Србије до сада јефинансирано више од 1400 омладинских ad-hoc волонтерских пројеката, а до краја реализације програма тај број ће прећи1500 ОВП, реализованих од стране удружења младих и неформалних омладинских група којима су уређивани простори за младе у локалним заједницама, спровођене акције за заштиту животне средине, акције у циљу подстицања хуманости и солидарности, разумевања и толеранције, безбедности, међугенерацијске сарадње и предузетништва младих. Поред тога, организовано је и 27 омладинских радних акција, а од 2014. године до краја 2018. године реализовано је укупно 162 међународна волонтерска кампа уз подршку Младих истраживача Србије – Волонтерског сервиса Србије, у којима је учествовало више од 1200 волонтера из 25 земаља и више од 1300 младих из Србије и поклонило више од 114.600 волонтерских сати.
 • Омладински волонтерски пројекти  подстичу активизам младих и спроводе се волонтерски, а у складуса Законом о младима и Националном стратегијом за младе. Подактивностима које млади спроводе у омладинским волонтерским пројектима подразумевају се „ad hoc“ волонтерске активности намењене целој заједници.

  Волонтерски пројекти активно укључују младе у друштвене токове, дају допринос заједници и уређењу простора за квалитетно провођење времена, показују да су млади најбољи промотери солидарности и хуманости, разумевања и толеранције. Они показују да млади реагују на проблеме у својој околини и да желе да се укључе и дају свој допринос њиховом решавању.

  • ·Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН омогућиоје и да различита удружења младих и неформалнаудружења младих прођу обуку за писање пројеката и управљање пројектним циклусом.
  • Значајано се допринело подстицању волонтирања и активизма међу младима и пружању подршке у реализацији међународних волонтерских кампова као механизма за подстицање мобилности младих из целе Србије и њиховог укључивања да дају допринос локалним заједницама различитим од њихвог места боравка, интеркултурног разумевања и умрежавања, као и локалних омладинских волонтерских пројеката којим се подстичу млади да утичу на препознат проблем или потребу у својој локалној заједници.
  • Реализација програма МЛАДИ СУ ЗАКОН у 2018. години:

  • У 11 група округа који покривају територију Републике Србијеомогућиће се финансирање најмање 88 локалних омладинских волонтерских пројеката у износу од 6.6 милиона динара, који ће бити реализовани у периоду од ра 2018. до а, а кроз које ће неформалне групе младих и удружења младих имати прилику да уређују просторе за младе, спроводе акције заштите животне средине, подстицања хуманости, разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе, активности међугенерацијске солидарности, здравих и безбедних стилова живота.
  • У сарадњи са Младим истраживачима Србије – Волонтерским сервисом Србије омогућена је реализација 35 међународних волонтерских кампова широм Србије, који су укључили више од 600 младих из иностранства и целе Србије. Међународни волонтерски кампови у служби су развоја локалних заједница и посвећено радетоком 353 дана и 26.100 волонтерских сати. Фокус у избору волонтера је стављен на младе са смањеним могућностима, из руралних и удаљених средина са отежаном комуникацијом, који нису путовали ван земље, не знају енглески и немају компјутер.Директну реализацију међународних волонтерских кампова, Министарство омладине и спорта финансирало је са 3.5 милиона динара.
  • Ресурс центри су задужени за техничко-стручну и финансијску подршку волонтерским групама током спровођења омладинских волонтерских пројеката.

  Шта програм још укључује:

  • Обележавање  Међународног дана младих (12. августа) – Министарство омладине и спорта у сарадњи са Ресурс центрима, канцеларијама за младе, волонтерским групама и медијима из сваког округа организује истовремене јавне догађаје поводом обележавања Међународног дана младих на тему омладинског активизма. Сваки Ресурс центар у сарадњи са младима из свог округа осмишљава догађај поводом обележавања Међународног дана младих у свом округу. Генерална скупштина Уједињених нација установила је Међународни дан младих 2000. године, а обележавање у Србији почело је после формирања Министарства омладине и спорта 2007. године.
  • Обележавање Међународног дана волонтера (5. децембра) - Традиционално, поводом завршетка годишње реализације програма МЛАДИ СУ ЗАКОН и обележавања Међународног дана волонтера, Министарство омладине и спорта организује свечаност којој присуствују учесници програма: волонтерске групе, Ресурс центри, канцеларије за младе, као и локални, регионални и национални медији. Овај догађај укључује проглашење најбољих волонтерских пројеката у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН за ту годину, додељивање награда изабраним волонтерским групама, као и промоцију додатних могућности и програма који се баве волонтирањем на међународном, европском и националном нивоу.
  • Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је постао препознатљив бренд Министарства омладине и спорта када је активизам и волонтеризам младих у питању. Будући да су локални медији у 26 округа Србије у потпуности упознати са овим програмом, као и да је по један представник локалних медија по сваком округу учествовао у избору најбољих пројеката, програм има велику подршку и промоцију путем локалних и регионалних медија.
  • 24.октобар 2018
Top