Европска омладинска фондација

Када омладинске организације желе да пронађу средства и подршку за своје креативне идеје и активности од значаја за младе, отварају им се различите могућности којих често нису ни свесни – конкурси националних институција и организација, али и бројних међународних организација спремних да подрже активизам младих на европском простору.

С тим у вези, једна фондација представља врло значајан, а у нашем региону недовољно препознат и коришћен инструмент омладинске сарадње Савета Европе – у питању је Европска омладинска фондација! У жељи да што више омладинских организација, па самим тим и младих људи, користи све предности ове Фондације, наставак текста пружа вам више информација и уводи полако у детаље њеног рада!

Европска омладинска фондација обезбеђује финансијску подршку за омладинске активности на европском нивоу, са годишњим буџетом од око 3 милиона евра. Подржава активности које организују омладинске невладине организације (међународне, националне, регионалне и локалне), мреже и иницијативе, и то превасходно међународне омладинске састанке, али и кампање, изложбе, публикације, аудио-визуелни материјал, веб сајтове и пилот пројекте. Европска омладинска фондација такође обезбеђује средства за развој и администрирање међународних омладинских невладиних организација и мрежа. Више од 300 000 младих људи узраста од 15 до 30 година директно је учествовало у активностима подржаним од стране Фондације од 1972. године до данас, а годишње се подржи у просеку око 300 пројеката, са преко 15 000 учесника.

Постоје различите категорије грантова и за сваку од категорија јасни услови аплицирања. Све информације могу се пронаћи на сајту Европске омладинске фондације (www.eyf.coe.int), а и саме апликације се подносе електронским путем и о њима се одлучује два пута годишње (на састанцима Програмског комитета Савета Европе у јуну и децембру).

Посебно треба имати у виду да су процедуре Европске омладинске фондације у односу на већину постојећих европских фондова за младе веома једноставне и релативно кратке, блиске младим људима, те се на конкурсе могу пријављивати и мање локалне омладинске организације.

Верујемо да ће повећање видљивости Фондације међу младима у региону резултирати још занимљивијим идејама и бољим пројектним идејама, те бољом представљеношћу младих из региона у Европи и шире!

Top