Билатерални споразуми о сарадњи

У циљу успостављања и унапређења међународне сарадње у области омладинске политике и спорта, Министарство омладине и спорта Републике Србије успоставља контакт са надлежним институцијама других земаља и као једну од планираних активности усмерених ка јачању пријатељских односа две земље обично утврђује и потписивање споразума о сарадњи у области омладине и спорта. Тиме се сарадњи две земље даје званичан правни оквир и ствара се простор за интензивирање заједничких активности, али и проналажење буџетских средстава и средстава из других доступних извора (нпр.европских фондова) за спровођење договорених пројеката и програма сарадње.

Улога наведених споразума је да се младим људима из обе земље омогуће ђачке и студентске размене, подстакне мобилност младих, као и њихово учешће на конференцијама и семинарима, те спровођење заједничких пројеката, и сл. Истим се предвиђа и успостављање интензивније сарадње спортских организација и савеза две земље, размена информација из области спорта, и сл. Споразуми доприносе и интензивнијој размени релевантних информација, материјала и публикација од значаја из оба поља, итд.

Сарадња обухваћена овим споразумима одвија се у оквиру обезбеђених средстава Законом о буџету Републике Србије, у оквиру раздела Министарства омладине и спорта.

До сада су потписани билатерални споразуми о сарадњи у области омладинске политике са Грчком (2009), Републиком Српском (2010), Украјином, Азербејџаном, Македонијом (2011) као и Заједничка изјава о сарадњи са Краљевином Холандијом (2009). 2012. године потписани су Споразуми о сарадњи са Словачком Републиком, Републиком Португал и Босном и Херцеговином, а 2013. Споразум о сарадњи са Турском.

Протокол о сарадњи МОС и ЕУРО26

Споразум о сарадњи - Грчка

Споразум о сарадњи - Португал

Споразум о сарадњи - Република Азербејџан

Споразум о сарадњи - Република Македонија

Споразум о сарадњи - Република Српска

Споразум о сарадњи - Словачка Република

Споразум о сарадњи - Украјина

Top