Advocacy and Lobbying Training for Youth Organisations (ALTYO)

U okviru partnerstva između ERYICA i Saveta Evrope od oktobra 2022. godine dostupan je „Advocacy and Lobbying Training for Youth Organisations“. Trening ima za cilj da pruži osnovne informacije i razumevanje koncepta zastupanja i lobiranja, posebno u kontekstu dijaloga između organizacija civilnog društva i vladinog sektora.

Petonedeljni trening počinje 3. oktobra 2022. godine i biće dostupan preko DOYIT eLearning platforme.

Prijavljivanje se može izvršiti do 16. septembra 2022. godine.

Detalji u vezi sa treningom dostupni su putem linka https://www.eryica.org/news/2022/7/19/enrol-altyo-2022, a sadržaj kursa može se pogledati  ovde.

 

Top