21. Univerzitet za mlade i razvoj

U periodu od 12. do 17. septembra 2022. godine u Molini (Kraljevina Španija) održan je 21. Univerzitet za mlade i razvoj, koji je okupio oko 200 predstavnika institucija, donosilaca odluka, omladinskih organizacija, omladinskih radnika, omladinskih lidera i stručnjaka.

Od 2000. godine, Centar Sever-Jug Saveta Evrope zajedno sa Mrežom za mlade i globalno građanstvo organizuje međunarodne omladinske događaje pri Univerzitetu za mlade i razvoj na kojima veliki broj omladinskih organizacija i organizacija za mlade imaju priliku da realizuju sopstvene aktivnosti (obuke, radionice, redovne godišnje sastanke itd).

Tokom ove nedelje, Omladinski centar Saveta Evrope sa oznakom kvaliteta CEULAJ, ugostio je glavne aktere omladinskog sektora iz oko 60 zemalja, a globalna obrazovna mreža Centra Sever- Jug Saveta Evrope je organizovala i obuku o globalnom obrazovanju i zagovaranju u okviru događaja koja je bila namenjena nacionalnim koordinatorima globalnog obrazovanja.

Plenarne sesije su bile fokusirane na godišnju temu „Izgradnja efikasnih, odgovornih i inkluzivnih institucija“ i bile su zamišljene kao prostor koji podstiče dijalog između donosilaca odluka i mladih ljudi, te su učešće uzeli visoki predstavnici marokanskih, portugalskih i malteških vlasti, kao i stručnjaci iz UNESKO-a, OECD-a, Parlamentarne skupštine Mediterana i Saveta Evrope, između ostalih. Predstavljena je i kampanja Saveta Evrope „Demokratija ovde, demokratija sada“ kako bi se učvrstilo centralno mesto mladih i njihova uloga na putu ka pluralističkoj demokratiji i održivom razvoju. U okviru panela koji je bio posvećen primerima dobrih praksi, delegacija Srbije je predstavila mehanizme za participaciju mladih i uključivanje u procese u donošenja odluka u Republici Srbiji, kao i proces izrade Strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine koji su prepoznati kao primeri dobre prakse od strane Centra Sever- Jug Saveta Evrope.

Top