21. Универзитет за младе и развој

У периоду од 12. до 17. септембра 2022. године у Молини (Краљевина Шпанија) одржан је 21. Универзитет за младе и развој, који је окупио око 200 представника институција, доносилаца одлука, омладинских организација, омладинских радника, омладинских лидера и стручњака.

Од 2000. године, Центар Север-Југ Савета Европе заједно са Мрежом за младе и глобално грађанство организује међународне омладинске догађаје при Универзитету за младе и развој на којима велики број омладинских организација и организација за младе имају прилику да реализују сопствене активности (обуке, радионице, редовне годишње састанке итд).

Током ове недеље, Омладински центар Савета Европе са ознаком квалитета ЦЕУЛАЈ, угостио је главне актере омладинског сектора из око 60 земаља, а глобална образовна мрежа Центра Север- Југ Савета Европе је организовала и обуку о глобалном образовању и заговарању у оквиру догађаја која је била намењена националним координаторима глобалног образовања.

Пленарне сесије су биле фокусиране на годишњу тему „Изградња ефикасних, одговорних и инклузивних институција“ и биле су замишљене као простор који подстиче дијалог између доносилаца одлука и младих људи, те су учешће узели високи представници мароканских, португалских и малтешких власти, као и стручњаци из УНЕСКО-а, ОЕЦД-а, Парламентарне скупштине Медитерана и Савета Европе, између осталих. Представљена је и кампања Савета Европе „Демократија овде, демократија сада“ како би се учврстило централно место младих и њихова улога на путу ка плуралистичкој демократији и одрживом развоју. У оквиру панела који је био посвећен примерима добрих пракси, делегација Србије је представила механизме за партиципацију младих и укључивање у процесе у доношења одлука у Републици Србији, као и процес израде Стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године који су препознати као примери добре праксе од стране Центра Север- Југ Савета Европе.

Top